gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens noch wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor de conclusie van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er bij daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
'Persoonsgegevens' betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden via uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde Serverlogbestanden) worden opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld:B de naam van de bezochte pagina, datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en bij het verbeteren van ons aanbod.
 
Je gegevens worden...A naar Canada gestuurd. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.

Contact

Verantwoordelijk
Neem contact met ons op als u dat wenst. De contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking vindt u in onze juridische kennisgeving.

Ongevraagd contact van de klant via e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover verstrekt door Jij. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Als u contact opneemt met de implementatie van precontractuele maatregelen (bijv. Advies indien u geïnteresseerd bent in de aankoop, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG op basis van ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.In dit geval heeft u het recht om zich hier op elk moment uit terug te trekken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact te leggen.

Als u contact opneemt met de implementatie van precontractuele maatregelen (bijv. Advies indien u geïnteresseerd bent in de aankoop, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG op basis van ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.In dit geval heeft u op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, recht op dit Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Bestellingen      

Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshipping aanbieders, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
 
Je gegevens worden...A naar Canada gestuurd. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.


Reviews       Adverteren      

Gegevensverzameling bij het schrijven van een reactie
Verzamelen bij het reageren op een artikel of bericht Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover u deze heeft verstrekt. De verwerking heeft tot doel commentaar mogelijk te maken en commentaar weer te geven. Door het plaatsen van de opmerking geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.


Wanneer uw reactie wordt gepubliceerd, wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd.

Als u een reactie plaatst, wordt uw IP-adres bovendien opgeslagen om misbruik van de reactiefunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Door het plaatsen van de opmerking geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van reclame per post
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, adres) die wij verstrekken het als onderdeel van de verkoop van een goed of dienst om u reclame per post te sturen, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand.
De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame.U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen.De contactgegevens voor het uitoefenen van uw bezwaar vindt u in de juridische kennisgeving.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden. Verzending van nieuwsbrieven, mits u heeft hier uitdrukkelijk mee ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd van de distributielijst.Voorraadbeheer      

Gebruik van extern voorraadbeheer systeem
We gebruiken een voorraadbeheersysteem om het contract te verwerken als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de bestelling verzonden naar

Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Verdieping 1-2 Haddington Road Dublin 4, D04 XN32, Ierland 
ingediend.


Betaaldienstverlener      

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. Deze kun je vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Gebruik van persoonsgegevens bij het selecteren van Klarna betaalmogelijkheden
Om je de betaalmogelijkheden van Klarna aan te bieden Om dit te kunnen doen, sturen wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, naar Klarna. Op deze manier kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan uw wensen. Algemene informatie over Klarna kun je vinden op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsregels van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of opgeslagen op het computersysteem van een gebruiker door de internetbrowser. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u een melding krijgen voordat er cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van de cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, verhindert. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt de onderstaande links gebruiken om te ontdekken hoe u cookies kunt beheren in de belangrijkste browsers (bijv.A kan ook deactiveren:

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij hieronder in de gegevensbeschermingsverklaring verdere informatie wordt verstrekt, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zorgen er ook voor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen, zelfs nadat u van pagina verandert, en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 Para. 2TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 
Gebruik van Consentmanager
We gebruiken de tool Consentmanager voor toestemmingsbeheer van Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden; "Consentmanager") op onze website.
Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik maken van uw recht om reeds gegeven toestemming in te trekken.
De gegevensverwerking heeft tot doel de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en zo aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Je kunt onder andere A De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Consentmanager: datum en tijd van paginabezoek, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, opt-in- en opt-out-gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. c AVG.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Consentmanager vindt u op: https://www.consentmanager.net/privacy.php


Gebruik van GDPR Legal Cookie
Wij gebruiken op onze website de toestemmingsbeheertool AVG Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; “beeclever”). Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik maken van uw recht om reeds gegeven toestemming in te trekken.
De gegevensverwerking heeft tot doel de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en zo aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Je kunt onder andere A De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. c AVG.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van beeclever vindt u op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Analyse      Advertentietracking      

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Je kunt onder andereA De volgende informatie wordt verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginatoegang, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer-URL (website via welke u op onze website terecht bent gekomen), locatiegegevens, aankoop activiteit. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en webbakens die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De zo gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats u.a gebaseerd op standaardcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt voorkomen dat er gegevens worden verzameld die door Google Analytics zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google doorgeven en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen van gegevens te voorkomen en - Om te voorkomen opslag door Google Analytics op verschillende apparaten, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Om dit effectief te laten zijn, moet u zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van de Facebook-pixel
Wij gebruiken op onze website de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland “Facebook”) ).
Facebook Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer u de dienst integreert en voor de overdracht van deze gegevens naar Facebook. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Facebook Ierland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is te vinden op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Wij zijn dan in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen conform art. 13, 14 AVG, voor naleving van de veiligheidseisen van art. 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, evenals de naleving van de verplichtingen uit Art. 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens onze verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst aantast. Facebook Ierland is verantwoordelijk voor het beschermen van de rechten van de betrokkenen in overeenstemming met Art. 15 - 20 AVG om de beveiligingsvereisten van Art. 32 AVG met betrekking tot de veiligheid van de dienst en de verplichtingen onder Art. 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens de verplichtingen van Facebook Ierland onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst aantast.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Voor dit doel werd de remarketingtag van Facebook op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt informatie naar de Facebook-server verzonden over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS.Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats u.a gebaseerd op standaardcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevende legitieme belang om websitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' deactiveren 
hier.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.Plug-ins en diversen

Gebruik van YouTube
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “YouTube”) op onze website.YouTube is een bedrijf dat is aangesloten bij Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”).
De functie geeft video's die op YouTube zijn opgeslagen weer in een iFrame op de website. De optie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie over bezoekers van de website opslaat. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube verzonden en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS.Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats u.a gebaseerd op standaardcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na de termijn is verstreken, tenzij u akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten in overeenstemming met Art. 15 tot 20 AVG over: Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.
Bovendien, volgens Art. 21 lid. 1 AVG heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van Art. 6 lid. 1 f AVG, evenals verwerking met het oog op directe reclame.


Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met Art. 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


U kunt een klacht onder meer indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Landscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Recht om bezwaar te maken
Gebaseerd op de lijst hier verwerking van persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met toekomstig effect om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. beweringen.


Als persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclamedoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van directe reclame stopzetten.

laatst bijgewerkt: 01.122021