dataskydd

Dataskyddsdeklaration

Om inte annat anges nedan krävs varken tillhandahållande av dina personuppgifter enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingåendet av ett kontrakt. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Att inte tillhandahålla det får inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information lämnas under efterföljande behandlingar.
"Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Serverloggfiler
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna någon personlig information.
Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (s.k. Serverloggfiler) lagras. Dessa lagrade data inkluderar till exempel:b namnet på sidan som besöks, datum och tid för åtkomst, IP-adress, mängden överförd data och den begärande leverantören.
Bearbetningen sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande legitima intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och att förbättra vårt erbjudande.

 
Din data kommer att...a skickas till Kanada. Det finns ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen för dataöverföringar till Kanada.

Kontakt

Ansvarig
Kontakta oss om du vill.Ansvarig för databehandlingen är: LiWAVE GmbH, Simeonscarré 2, 32423 Minden Tyskland, 015224377378, welcome@liwave.de

Första kontakt från kunden via e-post
Om du kontaktar oss via e-post Om du initierar affärskontakt med oss ​​via e-post kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar till att behandla och besvara din kontaktförfrågan.
Om du kontaktar genomförandet av åtgärder före avtal (t.ex. Råd om du är intresserad av att köpa, förbereda ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, denna databehandling utförs på basis av Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling med stöd av art. 6 para. 1 lit. f GDPR baserat på vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran. I det här fallet har du rätt, när som helst, av skäl som härrör från din specifika situation, till denna artikel 6 para. 1 lit. f GDPR att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.


Insamling och behandling vid användning av kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) ) i den utsträckning som du tillhandahåller. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt.

Om du kontaktar genomförandet av åtgärder före avtal (t.ex. Råd om du är intresserad av att köpa, förbereda ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, denna databehandling utförs på basis av Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling med stöd av art. 6 para. 1 lit. f GDPR baserat på vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran.I detta fall har du rätt att när som helst dra dig ur detta av skäl som härrör från din speciella situation i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Använda Google Maps API-adressvalidering
Vi använder adressvalidering från leverantören Google (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland "Google") på vår webbplats.
Databehandlingen har till syfte att kontrollera dina inmatningar i våra adressformulär i realtid för inmatnings- och typografiska fel, och vid behov. för att komplettera saknade uppgifter. Om uppgifterna matas in felaktigt visas alternativa förslag för att korrigera uppgifterna. För detta ändamål kommer adressuppgifterna du anger att överföras till leverantören, lagras och utvärderas där.
Bland annat kan följande information överföras till Google och bearbetas där: postadresser (land, stad, postnummer, gata, husnummer), e-postadress, telefonnummer.
Dina data kan också överföras till USA. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande berättigade intresse av en korrekt databas för att uppfylla våra avtalsförpliktelser. Du har rätt att invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig när som helst av skäl som hänför sig till din speciella situation.
Uppgifterna behandlas separat av leverantören och kombineras inte med andra uppgifter. De kommer att raderas av leverantören så snart statusen för de inmatade uppgifterna har fastställts, dock senast 30 dagar.
Du kan hitta mer information om Googles användarvillkor och dataskydd på: https://cloud.google.com/maps-platform/terms eller. på https://www.google.de/policies/privacy/.
 
Kundkonto      Beställningar      

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in ​​dina personuppgifter i den utsträckning anges där. Databehandlingen tjänar syftet att förbättra din köpupplevelse och förenkla orderhanteringen. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att detta påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan dess återkallelse. Ditt kundkonto kommer då att raderas.


Insamling, bearbetning och överföring av personuppgifter vid beställning
När du gör en beställning samlar vi bara in och behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullfölja och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla det kommer att resultera i att inget avtal ingås. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. b GDPR och är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt med dig.
Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till till exempel de fraktbolag och dropshipping-leverantörer du har valt, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Mängden dataöverföring är begränsad till ett minimum.
 
Din data kommer att...a skickas till Kanada. Det finns ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen för dataöverföringar till Kanada.

Recensioner       Reklam      

Datainsamling när du skriver en kommentar eller betyg
När vi kommenterar/bedömer en artikel eller inlägg samlar vi in ​​dina personuppgifter (namn, e-postadress, adress, kommentarstext) endast i den utsträckning som du tillhandahåller. Behandlingen tjänar syftet att möjliggöra kommentarer/betyg och visa kommentarer/betyg.

Genom att skicka in kommentaren/betyget samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Dina personuppgifter kommer då att raderas.

När din kommentar/betyg publiceras kommer namnet och e-postadressen du angav att  publiceras.

Dessutom, när du skickar en kommentar/betyg, kommer din IP-adress att lagras i syfte att förhindra missbruk av kommentaren eller betygsfunktionen och säkerställa säkerheten för våra IT-system . Genom att skicka in kommentaren/recensionen samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Din IP-adress kommer då att raderas.

Användning av dina personuppgifter för att skicka postreklam
Vi använder dina personuppgifter (namn, adress) som vi tillhandahåller i som en del av försäljningen av en vara eller tjänst för att skicka reklam via post till dig, såvida du inte har invänt mot denna användning. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla det kommer att resultera i att inget avtal ingås.
Bearbetningen sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande legitima intresse av direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av dina adressuppgifter genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för att utöva din invändning finns i det juridiska meddelandet.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress, oavsett avtalshantering, uteslutande för våra egna annonseringsändamål Utskick av nyhetsbrev, förutsatt att du har uttryckligen samtyckt till detta. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributionslistan.


Användning av CleverReach
Vi använder tjänsten från CleverReach GmbH & Co. för att skicka nyhetsbrevet. KG (Schafjuckenweg 2, 26180 Rastede; “CleverReach”) som en del av orderhanteringen.
Vi tillhandahåller informationen du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet (e-postadress, om tillämpligt). för- och efternamn) till CleverReach. Databehandlingen tjänar syftet att skicka nyhetsbrevet och dess statistiska utvärdering.
För att utvärdera nyhetsbrevskampanjer innehåller de skickade nyhetsbreven en 1x1 pixel grafik (spårningspixel) eller en spårningslänk. Detta gör att vi kan avgöra om du har öppnat nyhetsbrevet och i så fall om du har klickade på integrerade länkar. Genom konverteringsspårning kan vi analysera om till exempel: ett köp gjordes efter att du klickat på en länk i nyhetsbrevet eller du registrerat dig på vår hemsida. I detta sammanhang samlar vi in ​​dina personuppgifter såsom: IP-adress, webbläsartyp och enhet samt tid. Användningsprofiler kan skapas från denna data under en pseudonym. Uppgifterna som samlas in kommer inte att användas för att identifiera dig personligen. De insamlade uppgifterna används endast för statistisk utvärdering för att förbättra nyhetsbrevskampanjer.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av ett riktat, reklameffektivt och användarvänligt nyhetsbrevssystem.Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig av skäl som rör din speciella situation.
Mer information och Cleverreachs dataskyddsdeklaration finns på: https://www.cleverreach.com/de-de/datenschutz/ och https://www.cleverreach.com/de-de/newsletter-tool/newsletter-reporting/.


Användning av Klaviyo
Vi använder tjänsten från Klaviyo Inc. för att skicka nyhetsbrevet. (125 Summer St Floor 7, Boston, MA 02111, USA; "Klaviyo")  som en del av orderhanteringen.
Vi tillhandahåller informationen du angav när du registrerade dig för nyhetsbrevet (e-postadress, om tillämpligt). För- och efternamn) till Klaviyo. Databehandlingen tjänar syftet att skicka nyhetsbrevet och dess statistiska utvärdering.
För att utvärdera nyhetsbrevskampanjer innehåller de skickade nyhetsbreven en 1x1 pixel grafik (spårningspixel) eller en spårningslänk. Detta gör att vi kan avgöra om du har öppnat nyhetsbrevet och i så fall om du har klickade på integrerade länkar. I detta sammanhang samlar vi in ​​dina personuppgifter såsom: IP-adress, webbläsartyp och enhet samt tid. Användningsprofiler kan skapas från denna data under en pseudonym. Uppgifterna som samlas in kommer inte att användas för att identifiera dig personligen. De insamlade uppgifterna används endast för statistisk utvärdering för att förbättra nyhetsbrevskampanjer.
Din data överförs vanligtvis till Klaviyo-servrar i USA och lagras där. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Klaviyo har certifierat sig enligt TADPF och har därför åtagit sig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av ett riktat, reklameffektivt och användarvänligt nyhetsbrevssystem. Du har rätt att invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig när som helst av skäl som hänför sig till din speciella situation.

Mer information om dataskydd hos Klaviyo finns på https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice och https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.

Lagerhantering      

Användning av ett externt lagerhanteringssystem
Vi använder ett lagerhanteringssystem för att behandla kontrakt som en del av orderhanteringen. För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlas in som en del av beställningen att överföras till

Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg 
.

Betaltjänstleverantör       Kreditupplysning      

Användning av Klarnas betalningsalternativ
Vi använder betaltjänsten från Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige; ”Klarna”) på vår webbplats. Genom att välja och använda betalning via Klarna kommer de uppgifter som krävs för betalningshanteringen att överföras till Klarna för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna bearbetning sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
"Betala senare" (faktura), "Betala nu" (betalning via autogiro), "Finansiering" (köp i avbetalning)
För individuella betalningsmetoder som ”Betala senare” (faktura), ”Betala nu” (betalning via autogiro), ”Finansiering” (köp på avbetalning) förbehåller sig Klarna rätten vid behov. att få kreditupplysningar baserade på matematiska och statistiska metoder med hjälp av kreditupplysningar.
För detta ändamål överför Klarna de personuppgifter som krävs för en kreditprövning, såsom för- och efternamn, adress, kön, e-postadress, IP-adress och uppgifter relaterade till beställningen i identitetssyfte - och kreditprövning till ett kreditinstitut och använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller upphörande av avtalsförhållandet. Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden) som beräknas utifrån vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder och vars beräkning inkluderar bland annat adressdata. Dina problem kommer att behandlas i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Databehandlingen tjänar syftet att kontrollera din kreditvärdighet för att inleda ett avtal. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande berättigade intresse av att skydda mot betalningsanmärkningar om Klarna gör förskottsbetalningar. Du har rätt att invända mot detta när som helst av skäl som härrör från din speciella situation i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR-baserad behandling av dina personuppgifter genom att meddela Klarna. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av avtalet med den betalningsmetod du behöver. Underlåtenhet att tillhandahålla detta innebär att avtalet inte kan ingås med den betalningsmetod du har valt.
Ytterligare information, i synnerhet till vilka kreditupplysningsföretag Klarna förmedlar dina personuppgifter, finns på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies.
Allmän information om Klarna finns på: https://www.klarna.com/de/. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy .
 
Användning av IMMEDIATELY
Vi använder betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland; "SOFORT") för att behandla betalningar på vår webbplats. Sofort GmbH är ett företag i Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Databehandlingen tjänar syftet att kunna erbjuda dig olika betalningsmetoder genom betalningshantering via betaltjänstleverantören SOFORT. Om du har valt betalningsalternativet kommer de uppgifter som krävs för betalningshanteringen att överföras till SOFORT. Denna databehandling utförs på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Ytterligare information om databehandling vid användning av betaltjänstleverantören SOFORT finns på https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ och https://www.klarna.com/sofort/ .
 
Cookies
Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller lagras på en användares datorsystem av webbläsaren. När en användare går in på en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.
Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies sätts och individuellt bestämma om du vill acceptera dem och förhindra lagring av cookies och överföring av data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.
Du kan använda länkarna nedan för att ta reda på hur du hanterar cookies i de viktigaste webbläsarna (t.ex.a kan också avaktivera:
Tekniskt nödvändiga cookies
Om inte någon annan information tillhandahålls nedan i dataskyddsdeklarationen använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du byter sida och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 25 para. 2 TTDSG. Dina personuppgifter behandlas på basis av Art. 6 para. 1 lit. f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet samt en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig av skäl som härrör från din speciella situation.
Användning av GDPR Legal Cookie
Vi använder samtyckeshanteringsverktyget GDPR Legal Cookie från beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a.) på vår webbplats. Rh.; "beeclever"). Verktyget låter dig ge samtycke till databehandling via webbplatsen, i synnerhet inställning av cookies, och att utnyttja din rätt att återkalla samtycke som redan har lämnats.
Databehandlingen tjänar syftet att inhämta och dokumentera nödvändigt samtycke för databehandling och därmed uppfylla rättsliga skyldigheter. Cookies kan användas. Du kan bl.a. a Följande information samlas in och överförs till Beeclever: anonymiserad IP-adress, datum och tid för samtycke, URL från vilken samtycke skickades, anonym, slumpmässig, krypterad nyckel, samtyckesstatus. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.
Databehandlingen sker för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt art. 6 para. 1 lit. c GDPR.
Mer information om användarvillkoren och dataskyddet hos beeclever finns på: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions och under https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung .Analys      Annonsspårning      

Användning av Google Analytics 4
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda informationen som erhålls på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.
Du kan bl.a.a Följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för sidåtkomst, klicksökväg, information om webbläsaren du använder och enheten du använder, besökta sidor, hänvisnings-URL (webbplats genom vilken du gick in på vår webbplats), platsdata, köp aktivitet. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med annan Google-data.
Google använder tekniker som cookies, webblagring i webbläsaren och webbsignaler som möjliggör analys av din användning av webbplatsen.
Informationen som genereras av detta om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF).
Google har certifierat sig enligt TADPF och har därför åtagit sig att följa europeiska dataskyddsprinciper. Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. Din data kan länkas av Google med annan data, såsom din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsdata från andra enheter och all annan data som Google har om dig.
När du använder Google Analytics 4 samlas IP-adressen som överförs av din webbplats automatiskt in och behandlas i anonymiserad form. IP-adressen har tidigare förkortats av Google inom EU-medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 Paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
För mer information om användarvillkor och dataskydd, se https://policies.google.com/technologies/partner-sites  och https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


Vi använder även tjänsten Google Signals i detta sammanhang. Google Signals möjliggör spårning över flera enheter. Din data kan därför analyseras över enheter om du har aktiverat "personlig annonsering" i dina kontoinställningar och dina enheter är länkade till ditt Google-konto. Detta gör det möjligt att identifiera vilken enhet du letar efter produkter på och återvända senare för att göra köp på en annan enhet som din smartphone.b komplett med en surfplatta.
Rapporterna över flera enheter som skapats i detta sammanhang innehåller endast aggregerad data. Vi får därför endast statistik skapad utifrån Google Signals. För att förhindra att Google Signals samlar in och lagrar data på olika enheter kan du inaktivera funktionen "anpassade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto. För mer information, se https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Du kan hitta mer information om databehandling och dataskydd angående Google Signals på https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.
 
Användning av Shopify-statistik
Vi använder statistik och analysfunktioner från Shopify International Limited (2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland) på vår webbplats ; "Shopify") som en del av orderhanteringen. Shopify är anslutet till Shopify Inc. (151 O’Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8, Kanada) anslutet företag
Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare. För detta ändamål lagras data i marknadsförings- och optimeringssyfte och görs tillgänglig i rapporter, analyser och statistik. Därvid kan u.a samlar in och behandlar följande enhetsinformation: information om webbläsaren, IP-adress, tidszon och några av de cookies som är installerade på din enhet. När du navigerar på webbplatsen samlas även information om de webbplatser eller produkter du besöker, hänvisningsadressen (webbplatsen från vilken du gick in på vår webbplats) och information om hur du interagerar med webbplatsen in. Detta använder teknologier som cookies, webbfyrar, taggar och pixlar (elektroniska filer som samlar information om hur du navigerar på webbplatsen).
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 Paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Du hittar mer information om dataskydd på Shopify på https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz, information om orderhanteringsavtalet på https://www.shopify.com/de/legal/dpa och information om de cookies som används på https://www.shopify.com/de/legal/cookies.


Användning av Meta Pixel
Vi använder Meta Pixel från Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; "Meta") på vår webbplats.
Meta och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina data när du integrerar tjänsten och överföringen av dessa data till Meta. Grunden för detta är ett avtal mellan oss och Meta om gemensam behandling av personuppgifter, där respektive ansvar bestäms. Avtalet kan nås på https://de-de.facebook.com/legal/terms/businesstools . Vi är då särskilt ansvariga för att uppfylla informationsskyldigheten enligt art. 13, 14 GDPR, för överensstämmelse med säkerhetskraven i art. 32 GDPR med avseende på korrekt teknisk implementering och konfiguration av tjänsten samt efterlevnad av skyldigheterna enligt art. 33, 34 GDPR, i den mån ett brott mot personuppgiftsskyddet påverkar våra skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet. Meta ansvarar för att skydda rättigheterna för de som berörs i enlighet med Art. 15 - 20 GDPR för att möjliggöra säkerhetskraven i art. 32 GDPR med avseende på tjänstens säkerhet och skyldigheterna enligt art. 33, 34 GDPR, i den mån ett brott mot personuppgiftsskyddet påverkar Metas skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet.
Syftet med applikationen är att rikta in sig på besökare på webbplatsen med intressebaserad reklam på de sociala nätverken Facebook och Instagram. För detta ändamål implementerades Metas remarketingtagg på webbplatsen. Denna tagg används för att upprätta en direkt anslutning till metaservrarna när du besöker webbplatsen. Detta skickar information till metaservern om vilken av våra sidor du har besökt. Meta tilldelar denna information till ditt personliga Facebook- och/eller Instagram-användarkonto. När du besöker de sociala nätverken Facebook eller Instagram kommer du att se personliga, intressebaserade annonser.
Applikationen tjänar också syftet att skapa konverteringsstatistik. Detta berättar för oss det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida med en omvandlingsspårningstagg, samt vilka åtgärder som vidtogs efter att de omdirigerats till den här webbplatsen. Vi får dock ingen information som kan användas för att personligen identifiera användare.
Din data kan överföras till USA.EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta har certifierat sig enligt TADPF och har därför åtagit sig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Du kan inaktivera remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" här. Ytterligare information om Metas insamling och användning av data, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i Metas dataskyddsinformation på https://www.facebook.com/about/privacy/.

 
Användning av Google Ads konverteringsspårning
Vi använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" på vår webbplats och i detta sammanhang konverteringsspårning (utvärdering av besöksåtgärder). Googles konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google).
Om du klickar på en annons som placerats av Google kommer en cookie för konverteringsspårning att lagras på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Det finns därför ingen möjlighet att cookies kan spåras via Ads-kunders webbplatser.
Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien tjänar syftet att skapa konverteringsstatistik. Här tar vi reda på det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg Vi får dock ingen information som kan användas för att personligen identifiera användare.
Dina data kan överföras till Google LLC-servrar i USA. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google
har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Mer information och Googles dataskyddsdeklaration finns på: >https://www.google.de/policies/privacy/

 
Användning av remarketing- eller "liknande målgrupper"-funktionen hos Google Inc.
Vi använder funktionen för remarketing eller "liknande målgrupper" för Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Applikationen tjänar syftet att analysera besökarnas beteende och besökarnas intressen. Google använder cookies för att genomföra analysen av webbplatsanvändningen, som ligger till grund för att skapa intressebaserade annonser. Cookies registrerar besök på webbplatsen samt anonymiserad information om användningen av webbplatsen. Det finns ingen lagring av personuppgifter om besökare på webbplatsen. Om du senare besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk kommer du att se annonser som med största sannolikhet tar hänsyn till tidigare använda produkt- och informationsområden.
Dina data kan överföras till Google LLC-servrar i USA. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google
har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av 25 § paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Mer information om Google Remarketing och tillhörande dataskyddsdeklaration finns på: https://www.google.com/privacy/ads/

Användning av LinkedIn Insight-taggen
Vi använder LinkedIn Insight-taggen från LinkedIn Ireland Unlimited Company (Attn: Legal Dept.) på vår webbplats., Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; "LinkedIn") för konverteringsspårning (besöksutvärdering) och retargeting (spela upp personliga annonser).
Linkedin Insight-taggen placerar en unik LinkedIn-webbläsarcookie (konverteringscookie) i din webbläsare och gör att följande data kan samlas in för denna cookie: metadata som IP-adress, tidsstämpel och sidhändelser (t.ex. b sidvisningar). Dessa cookies har en begränsad giltighet Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan LinkedIn och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida.
Linkedin Insight-taggen gör det också möjligt för LinkedIn att samla in data om besök på vår webbplats, inklusive URL, hänvisnings-URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper (användaragent) och tidsstämplar. Dessa data överförs till LinkedIn, krypteras, IP-adresserna förkortas och LinkedIn-medlemmarnas direkta ID tas bort inom sju dagar för att pseudonymisera uppgifterna. Denna återstående pseudonymiserade data kommer sedan att raderas av LinkedIn inom 90 dagar.
LinkedIn delar ingen personlig information med oss, utan tillhandahåller endast sammanställda rapporter om webbplatsens målgrupp och annonsresultat. LinkedIn-medlemmar kan kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål i sina kontoinställningar.
Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien tjänar syftet att skapa konverteringsstatistik. Här tar vi reda på det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg
Dina data kan komma att överföras till USA. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). LinkedIn är inte certifierat enligt TADPF.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 Paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Mer information om cookies och LinkedIns integritetspolicy finns på: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy och https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

 
Användning av TikTok Pixel
Vi använder TikTok Pixel från TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland; "TikTok Ireland") och TikTok Information Technologies på vår webbplats UK Limited (6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Storbritannien; "TikTok UK"). Båda företagen är gemensamma personuppgiftsansvariga för databehandling (nedan "TikTok").
Databehandlingen tjänar syftet att identifiera och analysera våra kunders webbplatsåtkomst samt att bättre tilltala kunder genom att placera riktade annonser och att utvärdera effektiviteten av annonser på TikTok. För att göra detta använder TikTok teknologier som cookies och pixlar som gör att din webbläsare kan kännas igen. Du kan bl.a.a Följande information samlas in och överförs till TikTok: datum och tid för besöket, information om webbläsaren och enhetstypen du använder, skärmupplösning, IP-adress. TikTok kan tilldela denna information till ditt personliga TikTok-användarkonto. Användningsprofiler kan skapas från data som samlas in på detta sätt med hjälp av pseudonymer. Det är dock inte möjligt att personligen identifiera användare.
Dina data kan skickas till tredjeländer, till exempel: överförs till USA. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). TikTok är inte certifierat enligt TADPF. Data kan överföras till USA och tredjeländer utan ett beslut om adekvathet.a baserat på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, tillgängliga på: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av avsnitt 25 Paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Du kan hitta mer information om dataskydd på https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=de-DE och https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.


Plugins och diverse

Användning av Google Tag Manager
Vi använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Denna applikation hanterar JavaScript-taggar och HTML-taggar, som används för att implementera spårnings- och analysverktyg i synnerhet. Databehandlingen tjänar syftet att skräddarsy och optimera vår webbplats.
Google Tag Manager själv lagrar varken cookies eller behandlar personuppgifter. Det gör det dock möjligt att utlösa ytterligare taggar som kan samla in och behandla personuppgifter.
Mer information om användarvillkor och dataskydd finns här.

 
Användning av Google reCAPTCHA 
Vi använder tjänsten reCAPTCHA från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.Frågan tjänar syftet att skilja mellan input från en människa eller genom automatiserad maskinbearbetning. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till Google och användas där. Dessutom överförs IP-adressen och all annan information som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google. Denna data behandlas av Google inom EU och kan även överföras till Google LLC-servrar i USA. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av 25 § paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Mer information om Google reCAPTCHA och tillhörande dataskyddsdeklaration finns på: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html och https://www.google.com/privacy.
 
Användning av Google invisible reCAPTCHA
Vi använder tjänsten invisible reCAPTCHA från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Detta tjänar syftet att skilja mellan input från en människa eller genom automatiserad maskinbearbetning. I bakgrunden samlar och analyserar Google användningsdata, som Invisible reCaptcha använder för att skilja vanliga användare från bots. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till Google och användas där. Dessutom överförs IP-adressen och all annan data som krävs av Google för tjänsten Invisible reCAPTCHA till Google.

Denna information bearbetas av Google inom EU och kan även överföras till Google LLCs servrar i USA. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google har certifierat sig enligt TADPF och är därför skyldig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker med ditt samtycke på grundval av 25 § paragraf. 1 sid. 1 TTDSG i.vm Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR Dina personuppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke på grundval av Art. 6 para. 1 lit. en GDPR Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades.
Mer information om Google reC
APTCHA och tillhörande dataskyddsdeklaration finns på: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html och https://www.google.com/privacy

Användning av Cloudflare
Vi använder innehållsleveransnätverket Cloudflare CDN från Cloudflare Inc. på vår webbplats. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA; "Cloudflare"). Detta är ett överregionalt nätverk av servrar i olika datacenter som vår webbserver ansluter till och genom vilka visst innehåll på vår webbplats levereras.
Databehandlingen tjänar syftet att optimera laddningstiderna på vår webbplats och därmed göra vårt erbjudande mer användarvänligt.
Följande information kan bland annat samlas in: IP-adress, systemkonfigurationsinformation, information om trafik till och från kundwebbplatser (s.k. serverloggfiler)
Din data kan överföras till USA. EU-kommissionen har ett lämplighetsbeslut för USA, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Cloudflare har certifierat sig enligt TADPF och har därför åtagit sig att följa europeiska dataskyddsprinciper.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR från vårt övergripande legitima intresse av den behovsbaserade och riktade designen av webbplatsen. Du har rätt att när som helst av skäl som härrör från din speciella situation följa detta i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
För mer information om dataskydd när du använder Cloudflare, se https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.
 

Rättigheter för berörda och lagringstid

Lagringstid
Efter att avtalet har behandlats fullständigt kommer uppgifterna kommer initialt att lagras under garantiperiodens varaktighet, sedan lagras i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, i synnerhet skatte- och affärslagstiftning, och raderas sedan efter att tidsfristen har löpt ut, om du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.


Den registrerades rättigheter
Om lagkraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt art. 15 till 20 GDPR om: Rätt till information, till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet.
Dessutom, enligt art. 21 para. 1 GDPR har du rätt att invända mot behandling som bygger på art. 6 para. 1 f GDPR, samt bearbetning i syfte att direktreklam.


Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten
I enlighet med art. 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.


Du kan lämna in ett klagomål till bland annat den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss, som du når med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Statskommissionär för dataskydd och informationsfrihet Nordrhein-Westfalen
Postbox 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-post: poststelle@ldi.nrw.de


Rätt att invända
Baserat på de listade här personuppgiftsbehandling baserad på vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR har du rätt att invända mot denna behandling när som helst med framtida verkan av skäl som härrör från din speciella situation.
Efter att en invändning har gjorts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska påståenden .


Om personuppgifter behandlas för direktreklamändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. Efter att en invändning har gjorts kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

senast uppdaterad: 13.072023