dataskydd

Dataskyddsdeklaration

Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken obligatoriskt enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingåendet av ett kontrakt. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Att inte tillhandahålla det får inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information lämnas under efterföljande behandlingar.
"Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Serverloggfiler
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna någon personlig information. 
Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (s.k. Serverloggfiler) lagras. Dessa lagrade data inkluderar till exempel:b namnet på sidan som besöks, datum och tid för åtkomst, IP-adress, mängden överförd data och den begärande leverantören. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande legitima intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och att förbättra vårt erbjudande. 
 
Din data kommer att...a skickas till Kanada. Det finns ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen för dataöverföringar till Kanada.

Kontakt

Ansvarig
Kontakta oss om du vill. Kontaktuppgifterna till den person som är ansvarig för databehandlingen finns i vårt juridiska meddelande.

Kundens oönskade kontakt via e-post
Om du initierar affärskontakt med oss ​​via e-post, samlar vi in ​​dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som anges av du. Databehandlingen tjänar till att behandla och besvara din kontaktförfrågan.
Om du kontaktar genomförandet av åtgärder före avtal (t.ex. Råd om du är intresserad av att köpa, förbereda ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, denna databehandling utförs på basis av Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling med stöd av art. 6 para. 1 lit. f GDPR baserat på vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran. I detta fall har du rätt att frånträda detta när som helst av skäl som härrör från din speciella situation i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Insamling och bearbetning vid användning av kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt.

Om du kontaktar genomförandet av åtgärder före avtal (t.ex. Råd om du är intresserad av att köpa, förbereda ett erbjudande) eller rör ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, denna databehandling utförs på basis av Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling med stöd av art. 6 para. 1 lit. f GDPR baserat på vårt övervägande berättigade intresse av att behandla och besvara din begäran. I detta fall har du rätt att frånträda detta när som helst av skäl som härrör från din speciella situation i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.


Beställningar      

Insamling, bearbetning och överföring av personuppgifter vid beställningar
När du gör en beställning samlar vi bara in och behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullfölja och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla det kommer att resultera i att inget avtal ingås. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. b GDPR och är nödvändig för fullgörandet av ett kontrakt med dig. 
Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till exempelvis de fraktbolag och dropshipping-leverantörer du har valt, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Mängden dataöverföring är begränsad till ett minimum.
 
Din data kommer att...a skickas till Kanada. Det finns ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen för dataöverföringar till Kanada.


Recensioner       Reklam      

Datainsamling när du skriver en kommentar
Samla in när du kommenterar en artikel eller ett inlägg Vi använder endast dina personuppgifter (namn, e-postadress, kommentarstext) i den utsträckning som du har angett. Behandlingen tjänar syftet att möjliggöra kommentering och visning av kommentarer. Genom att skicka kommentaren samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Dina personuppgifter kommer då att raderas.


När din kommentar publiceras publiceras endast namnet du angav.

Dessutom, när du skickar en kommentar kommer din IP-adress att lagras i syfte att förhindra missbruk av kommentarsfunktionen och säkerställa säkerheten för våra IT-system. Genom att skicka kommentaren samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Din IP-adress kommer då att raderas.

Användning av dina personuppgifter för att skicka postreklam
Vi använder dina personuppgifter (namn, adress) som vi tillhandahåller i som en del av försäljningen av en vara eller tjänst för att skicka dig postreklam, såvida du inte har invänt mot denna användning. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla det kommer att resultera i att inget avtal ingås.
Bearbetningen sker på grundval av art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt övervägande legitima intresse av direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av dina adressuppgifter genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för att utöva din invändning finns i det juridiska meddelandet.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress, oavsett avtalshantering, uteslutande för våra egna annonseringsändamål Utskick av nyhetsbrev, förutsatt att du har uttryckligen samtyckt till detta. Behandlingen sker med stöd av art. 6 para. 1 lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs baserat på ditt samtycke innan det återkallades. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributionslistan. Lagerhantering      

Användning av en extern lagerhantering system
Vi använder ett lagerhanteringssystem för att behandla kontraktet som en del av orderhanteringen. För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlas in som en del av beställningen att skickas till

Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Våning 1-2 Haddington Road Dublin 4, D04 XN32, Irland 
inlämnad.


Betaltjänstleverantör      

Användning av PayPal
Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPals sekretesspolicy. Du hittar dessa på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Användning av personuppgifter vid val av Klarna betalningsalternativ
För att erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ För att kunna göra detta kommer vi att överföra personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och beställningsuppgifter, till Klarna. På så sätt kan Klarna bedöma om du kan använda de betalningsalternativ som erbjuds genom Klarna och anpassa betalningsalternativen efter dina behov. Allmän information om Klarna finns på: https://www.klarna.com/de/. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.Cookies
Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller lagras på en användares datorsystem av webbläsaren. När en användare går in på en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.
Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies sätts och individuellt bestämma om du vill acceptera dem och förhindra lagring av cookies och överföring av data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning.
Du kan använda länkarna nedan för att ta reda på hur du hanterar cookies i de viktigaste webbläsarna (t.ex.a kan också avaktivera:

Tekniskt nödvändiga cookies
Om inte annan information tillhandahålls nedan i dataskyddsdeklarationen använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du byter sida och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 25 para. 2 TTDSG. Dina personuppgifter behandlas på basis av Art. 6 para. 1 lit. f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet samt en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande.
Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig av skäl som rör just din situation.
 
Användning av Consentmanager
Vi använder samtyckeshanteringsverktyget Consentmanager från Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige; "Consentmanager") på vår webbplats.
Verktyget gör det möjligt för dig att ge samtycke till databehandling via webbplatsen, i synnerhet inställning av cookies, och att utnyttja din rätt att återkalla samtycke som redan har lämnats.
Databehandlingen tjänar syftet att inhämta och dokumentera det nödvändiga samtycke för databehandling och därmed uppfylla rättsliga skyldigheter.
Cookies kan användas för detta. Du kan bl.a. a Följande information samlas in och överförs till Consentmanager: datum och tid för sidåtkomst, information om webbläsaren och enheten du använder, anonymiserad IP-adress, opt-in och opt-out-data. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.
Databehandlingen sker för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt art. 6 para. 1 lit. c GDPR.
Du kan hitta mer information om dataskydd på Consentmanager på: https://www.consentmanager.net/privacy.php


Användning av GDPR Legal Cookie
Vi använder på vår webbplats samtyckeshanteringsverktyget GDPR Legal Cookie från beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever"). Verktyget gör det möjligt för dig att ge samtycke till databehandling via webbplatsen, i synnerhet inställning av cookies, och att utnyttja din rätt att återkalla samtycke som redan har lämnats.
Databehandlingen tjänar syftet att inhämta och dokumentera det nödvändiga samtycke för databehandling och därmed uppfylla rättsliga skyldigheter. Cookies kan användas. Du kan bl.a. a Följande information samlas in och överförs till Beeclever: anonymiserad IP-adress, datum och tid för samtycke, URL från vilken samtycke skickades, anonym, slumpmässig, krypterad nyckel, samtyckesstatus. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.
Databehandlingen sker för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt art. 6 para. 1 lit. c GDPR.
Du kan hitta mer information om beeclevers användarvillkor och dataskydd på: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions och https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Analys      Annonsspårning      

Användning av Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google som är ansvarigt för att behandla dina uppgifter och följa tillämpliga dataskyddslagar.
Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda informationen som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Du kan bl.a.a Följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för sidåtkomst, klicksökväg, information om webbläsaren du använder och enheten du använder, besökta sidor, hänvisnings-URL (webbplats genom vilken du gick in på vår webbplats), platsdata, köp aktivitet. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med annan Google-data.
Google Analytics använder tekniker som cookies, webblagring i webbläsaren och webbsignaler som möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras på detta sätt om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker u.a baserat på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, tillgängliga på: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till din data. Din data kan länkas av Google med annan data, såsom din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsdata från andra enheter och all annan data som Google har om dig.
IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU-medlemsstater eller i andra avtalsstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO från vårt övergripande berättigade intresse av den behovsbaserade och riktade designen av webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig av skäl som härrör från din speciella situation.
Du kan förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics och relaterad till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google och förhindra bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
För att förhindra datainsamling och - För att förhindra lagring av Google Analytics på flera enheter kan du ställa in en opt-out-cookie. Opt-out cookies förhindrar att dina uppgifter samlas in i framtiden när du besöker denna webbplats. Du måste välja bort alla system och enheter du använder för att detta ska vara effektivt. Om du tar bort opt-out-cookien kommer förfrågningar att skickas till Google igen. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in: Inaktivera Google Analytics.
Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/ och under https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Användning av Facebook Pixel
Vi använder remarketingfunktionen "Custom Audiences" från Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland "Facebook" på vår webbplats ).
Facebook Ireland och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina data när du integrerar tjänsten och överföringen av dessa data till Facebook. Grunden för detta är ett avtal mellan oss och Facebook Ireland om gemensam behandling av personuppgifter, där respektive ansvar bestäms. Avtalet kan nås på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Vi är då särskilt ansvariga för att uppfylla informationsskyldigheten enligt art. 13, 14 GDPR, för överensstämmelse med säkerhetskraven i art. 32 GDPR med avseende på korrekt teknisk implementering och konfiguration av tjänsten samt efterlevnad av skyldigheterna enligt art. 33, 34 GDPR, i den mån ett brott mot personuppgiftsskyddet påverkar våra skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet. Facebook Ireland ansvarar för att skydda rättigheterna för de som påverkas i enlighet med Art. 15 - 20 GDPR för att möjliggöra säkerhetskraven i art. 32 GDPR med avseende på tjänstens säkerhet och skyldigheterna enligt art. 33, 34 GDPR, i den mån ett brott mot personuppgiftsskyddet påverkar Facebook Irlands skyldigheter enligt det gemensamma behandlingsavtalet.
Applikationen tjänar syftet att rikta in sig på besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam på det sociala nätverket Facebook. För detta ändamål implementerades Facebooks remarketingtagg på webbplatsen. Denna tagg används för att upprätta en direkt anslutning till Facebooks servrar när du besöker webbplatsen. Detta skickar information till Facebook-servern om vilken av våra sidor du har besökt. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du besöker det sociala nätverket Facebook kommer du att se personliga, intressebaserade Facebook-annonser.
Dina data kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker u.a baserat på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, tillgängliga på: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR baserat på vårt övergripande legitima intresse av att rikta in sig på webbplatsbesökare med intressebaserad reklam. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig av skäl som härrör från din speciella situation. Du kan inaktivera remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper" 
här.
Du kan hitta mer information om Facebooks insamling och användning av data, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsinformation på https://www.facebook.com/about/privacy/Plugins och diverse

Användning av YouTube
Vi använder funktionen för att bädda in YouTube-videor från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube") på vår webbplats.YouTube är ett företag som är anslutet till Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Funktionen visar videor lagrade på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Alternativet "Utökat dataskyddsläge" är aktiverat. Detta innebär att YouTube inte lagrar någon information om webbplatsbesökare. Endast när du tittar på en video överförs information om den till YouTube och lagras där. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker u.a baserat på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, tillgängliga på: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO från vårt övergripande berättigade intresse av den behovsbaserade och riktade designen av webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig av skäl som härrör från din speciella situation.
Mer information om insamling och användning av data av YouTube och Google, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i YouTubes dataskyddsinformation på https://www.youtube.com/t/privacy.De berördas rättigheter och lagringstid

Längd lagring
Efter att avtalet har behandlats fullständigt kommer uppgifterna initialt att lagras under garantiperioden, sedan med hänsyn till lagstadgade lagringsperioder, särskilt skatte- och handelsrätt, och raderas sedan efter att tidsfristen har löpt ut, om du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.


Den registrerades rättigheter
Om lagkraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt art. 15 till 20 GDPR om: Rätt till information, till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet.
Dessutom, enligt art. 21 para. 1 GDPR har du rätt att invända mot behandling som bygger på art. 6 para. 1 f GDPR, samt mot behandling i syfte att direktreklam.


Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten
I enlighet med art. 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.


Du kan framföra ett klagomål till bland annat den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss, som du når med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Statskommissionär för dataskydd och informationsfrihet Nordrhein-Westfalen
Postbox 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-post: poststelle@ldi.nrw.de


Rätt att invända
Baserat på de listade här personuppgiftsbehandling baserad på vårt berättigade intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR har du rätt att invända mot denna behandling när som helst med framtida verkan av skäl som härrör från din speciella situation.
Efter att en invändning har gjorts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska påståenden .


Om personuppgifter behandlas för direktreklamändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. Efter att en invändning har gjorts kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

senast uppdaterad: 01.122021