gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens noch wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor de conclusie van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er bij daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
'Persoonsgegevens' betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden via uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde Serverlogbestanden) worden opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld:B de naam van de bezochte pagina, datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en bij het verbeteren van ons aanbod.

 
Je gegevens worden...A naar Canada gestuurd. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.

Contact

Verantwoordelijk
Neem contact met ons op als u dat wenst.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: LiWAVE GmbH, Simeonscarré 2, 32423 Minden Duitsland, 015224377378, welcome@liwave.de

Eerste contact van de klant via e-mail
Als u contact met ons opneemt via e-mail Als u zakelijk contact met ons opneemt via e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Als u contact opneemt met de implementatie van precontractuele maatregelen (bijv. Advies indien u geïnteresseerd bent in de aankoop, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG op basis van ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, recht op dit Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst ) voor zover door u aangegeven. De gegevensverwerking heeft tot doel contact te leggen.

Als u contact opneemt met de implementatie van precontractuele maatregelen (bijv. Advies indien u geïnteresseerd bent in de aankoop, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG op basis van ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.In dit geval heeft u het recht om zich hier op elk moment uit terug te trekken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Adresvalidatie van de Google Maps API gebruiken
Wij maken op onze website gebruik van adresvalidatie van de aanbieder Google (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland “Google”).
De gegevensverwerking heeft tot doel uw invoer in onze adresformulieren in realtime te controleren op invoer- en typografische fouten en indien nodig. ontbrekende gegevens aan te vullen. Als gegevens onjuist zijn ingevoerd, worden alternatieve suggesties voor het corrigeren van de gegevens weergegeven. Hiervoor worden de door u ingevoerde adresgegevens naar de aanbieder verzonden, daar opgeslagen en geëvalueerd.
De volgende informatie kan onder meer naar Google worden verzonden en daar worden verwerkt: postadressen (land, stad, postcode, straat, huisnummer), e-mailadres, telefoonnummer.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een correcte gegevensbasis om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
De gegevens worden door de aanbieder afzonderlijk verwerkt en niet gecombineerd met andere gegevens. Ze worden door de aanbieder verwijderd zodra de status van de ingevoerde gegevens is vastgesteld, maar uiterlijk binnen 30 dagen.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google vindt u op: https://cloud.google.com/maps-platform/terms of. op https://www.google.de/policies/privacy/.
 
Klantaccount      Bestellingen      

Klantaccount
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshipping aanbieders, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
 
Je gegevens worden...A naar Canada gestuurd. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht naar Canada.

Reviews       Advertenties      

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking of beoordeling
Wanneer u een artikel of bericht becommentarieert/beoordeelt, verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover u deze heeft opgegeven. De verwerking heeft tot doel opmerkingen/beoordelingen mogelijk te maken en opmerkingen/beoordelingen weer te geven.

Door het plaatsen van de opmerking/beoordeling geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw reactie/beoordeling wordt gepubliceerd, De naam en het e-mailadres dat u heeft opgegeven, worden  gepubliceerd.

Als u een opmerking/beoordeling indient, wordt uw IP-adres bovendien opgeslagen om misbruik van de commentaar- of beoordelingsfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen . Door het plaatsen van de opmerking/beoordeling geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van reclame per post
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, adres) die wij verstrekken het als onderdeel van de verkoop van een goed of dienst om u reclame per post te sturen, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand.
De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw bezwaar vindt u in de juridische kennisgeving.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden. Verzending van nieuwsbrieven, mits u heeft hier uitdrukkelijk mee ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd van de distributielijst.


Gebruik van CleverReach
Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de dienst van CleverReach GmbH & Co. KG (Schafjückenweg 2, 26180 Rastede; “CleverReach”) in het kader van de orderverwerking.
Wij verstrekken de informatie die u heeft verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief (e-mailadres, indien van toepassing). Voor- en achternaam) naar CleverReach. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie ervan.
Om nieuwsbriefcampagnes te evalueren, bevatten de verzonden nieuwsbrieven een 1x1 pixelafbeelding (trackingpixel) of een trackinglink. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief heeft geopend en zo ja, of u dat heeft gedaan op geïntegreerde links geklikt. Via het bijhouden van conversies kunnen wij analyseren of bijvoorbeeld: een aankoop is gedaan nadat u op een link in de nieuwsbrief heeft geklikt of u zich heeft geregistreerd op onze website. In deze context verzamelen wij uw persoonsgegevens zoals: IP-adres, browsertype en apparaat, evenals de tijd. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluatie om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang in een doelgericht, advertentie-effectief en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem.U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Cleverreach vindt u op: https://www.cleverreach.com/de-de/datenschutz/ en https://www.cleverreach.com/de-de/newsletter-tool/newsletter-reporting/.


Gebruik van Klaviyo
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de dienst van Klaviyo Inc. (125 Summer St Floor 7, Boston, MA 02111, VS; “Klaviyo”)  als onderdeel van de orderverwerking.
Wij verstrekken de informatie die u heeft verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief (e-mailadres, indien van toepassing). Voor- en achternaam) naar Klaviyo. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie ervan.
Om nieuwsbriefcampagnes te evalueren, bevatten de verzonden nieuwsbrieven een 1x1 pixelafbeelding (trackingpixel) of een trackinglink. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief heeft geopend en zo ja, of u dat heeft gedaan op geïntegreerde links geklikt. In deze context verzamelen wij uw persoonsgegevens zoals: IP-adres, browsertype en apparaat, evenals de tijd. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluatie om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren.
Uw gegevens worden doorgaans naar de servers van Klaviyo in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Klaviyo heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en zet zich daarom in om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang in een doelgericht, advertentie-effectief en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Klaviyo vindt u op https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice en https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.

Voorraadbeheer      

Gebruik van een extern voorraadbeheersysteem
Wij gebruiken een voorraadbeheersysteem om contracten te verwerken als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doeleinde worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan

Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg 
.

Betaaldienstverlener       Kredietrapport      

Gebruik van Klarna-betaalmogelijkheden
Wij maken op onze website gebruik van de betaaldienst van Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; “Klarna”). Door betaling via Klarna te selecteren en te gebruiken, worden de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens aan Klarna doorgegeven om de overeenkomst met u via de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG.
“Betaal later” (factuur), “Betaal nu” (betaling via automatische incasso), “Financiering” (aankoop in termijnen)
Voor individuele betaalmethoden zoals “Betaal later” (factuur), “Betaal nu” (betaling via automatische incasso), “Financiering” (aankoop in termijnen) behoudt Klarna zich het recht voor, indien nodig. om kredietinformatie te verkrijgen op basis van wiskundige en statistische methoden met behulp van kredietbureaus.
Voor dit doel verzendt Klarna de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole, zoals voor- en achternaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres en gegevens met betrekking tot de bestelling voor identiteitsdoeleinden - en kredietcontrole aan een kredietbureau en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat. Uw zorgen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in overweging genomen. De gegevensverwerking heeft tot doel uw kredietwaardigheid te controleren om een ​​contract te kunnen aangaan. De verwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij bescherming tegen betalingsverzuim als Klarna vooruitbetalingen doet. U heeft het recht om hiertegen op elk moment bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG-gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens door Klarna hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van de overeenkomst met de door u gewenste betaalmethode. Als u dit niet doet, kan de overeenkomst niet worden gesloten via de door u gekozen betaalmethode.
Meer informatie, met name aan welke kredietbureaus Klarna uw persoonsgegevens doorgeeft, vindt u op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies.
Algemene informatie over Klarna kun je vinden op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsregels van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy .
 
Gebruik van ONMIDDELLIJK
Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; “SOFORT”) om betalingen op onze website te verwerken. Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De gegevensverwerking heeft tot doel u verschillende betaalmethoden te kunnen aanbieden via de betalingsverwerking via de betalingsdienstaanbieder SOFORT. Als u voor de betalingsoptie heeft gekozen, worden de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens naar SOFORT verzonden. Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder SOFORT vindt u op https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ en https://www.klarna.com/sofort/ .
 
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of opgeslagen op het computersysteem van een gebruiker door de internetbrowser. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u een melding krijgen voordat er cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van de cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, verhindert. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt de onderstaande links gebruiken om te ontdekken hoe u cookies kunt beheren in de belangrijkste browsers (bijv.A kan ook deactiveren:
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij hieronder in de gegevensbeschermingsverklaring verdere informatie wordt verstrekt, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zorgen er ook voor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen, zelfs nadat u van pagina verandert, en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 Para. 2TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Gebruik van GDPR Legal Cookie
We gebruiken de toestemmingsbeheertool GDPR Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a.) op onze website. Rh.; “beeclever”). Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik maken van uw recht om reeds gegeven toestemming in te trekken.
De gegevensverwerking heeft tot doel de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en zo aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Je kunt onder andere A De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. c AVG.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij beeclever vindt u op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en onder https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung .Analyse      Advertentietracking      

Gebruik van Google Analytics 4
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de namens de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden.
Je kunt onder andereA De volgende informatie wordt verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginatoegang, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, referrer-URL (website via welke u op onze website terecht bent gekomen), locatiegegevens, aankoop activiteit. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
Google maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en webbeacons die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.
De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF).
Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de TADPF en streeft er daarom naar om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en eventuele andere gegevens die Google over u heeft.
Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw website verzonden IP-adres automatisch verzameld en in geanonimiseerde vorm verwerkt. Het IP-adres wordt eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming, zie https://policies.google.com/technologies/partner-sites  en https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


Wij maken in dit kader ook gebruik van de dienst Google Signals. Google Signalen maakt tracking via verschillende apparaten mogelijk. Uw gegevens kunnen daarom op verschillende apparaten worden geanalyseerd als u in uw accountinstellingen “gepersonaliseerde reclame” hebt geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account zijn gekoppeld. Hierdoor kunt u identificeren op welk apparaat u naar producten zoekt en later terugkeren om aankopen te doen op een ander apparaat, zoals uw smartphone.B compleet met tablet.
De in deze context gemaakte rapporten voor meerdere apparaten bevatten alleen geaggregeerde gegevens. Wij ontvangen daarom alleen statistieken die zijn gemaakt op basis van Google Signalen. Om te voorkomen dat Google Signalen gegevens op verschillende apparaten verzamelt en opslaat, kunt u de functie 'gepersonaliseerde advertenties' in uw Google-accountinstellingen deactiveren. Zie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de voor meer informatie.
Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming met betrekking tot Google Signals vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.
 
Gebruik van Shopify-statistieken
We gebruiken de statistische en analysefuncties van Shopify International Limited (2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland) op onze website ; "Shopify") als onderdeel van de orderverwerking. Shopify is aangesloten bij Shopify Inc. (151 O’Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8, Canada) aangesloten bedrijf
De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en haar bezoekers te analyseren. Hiervoor worden gegevens opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden en beschikbaar gesteld in rapporten, analyses en statistieken. Daarbij doet u.A verzamelt en verwerkt de volgende apparaatinformatie: informatie over de webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Wanneer u door de website navigeert, worden ook gegevens verzameld over de websites of producten die u bezoekt, de verwijzende URL (de website van waaruit u onze website heeft bezocht) en informatie over hoe u met de website omgaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technologieën zoals cookies, webbakens, tags en pixels (elektronische bestanden die informatie verzamelen over hoe u door de website navigeert).
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Shopify vindt u op https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz, informatie over de orderverwerkingsovereenkomst op https://www.shopify.com/de/legal/dpa en informatie over de gebruikte cookies op https://www.shopify.com/de/legal/cookies.


Gebruik van de metapixel
We gebruiken de Meta Pixel van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "Meta") op onze website.
Meta en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens wanneer u de dienst integreert en voor de overdracht van deze gegevens aan Meta. Basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/legal/terms/businesstools . Wij zijn dan in het bijzonder verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen conform art. 13, 14 AVG, voor naleving van de veiligheidseisen van art. 32 AVG met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, evenals de naleving van de verplichtingen uit Art. 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens onze verplichtingen uit hoofde van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst aantast. Meta is verantwoordelijk voor het beschermen van de rechten van de betrokkenen in overeenstemming met Art. 15 - 20 AVG om de beveiligingsvereisten van Art. 32 AVG met betrekking tot de veiligheid van de dienst en de verplichtingen onder Art. 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta op grond van de gezamenlijke verwerkersovereenkomst.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op de sociale netwerken Facebook en Instagram. Voor dit doel werd de remarketingtag van Meta op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de metaservers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt informatie naar de metaserver verzonden over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Meta wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook- en/of Instagram-gebruikersaccount. Wanneer u de sociale netwerken Facebook of Instagram bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te zien.
De applicatie dient ook voor het maken van conversiestatistieken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag, evenals welke acties zijn ondernomen nadat ze naar deze website waren doorgestuurd. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS.De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en zet zich daarom in voor het naleven van de Europese principes voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats met uw toestemming op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
U kunt hier de remarketingfunctie 'Aangepaste doelgroepen' deactiveren. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Meta, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Meta op https://www.facebook.com/about/privacy/.

 
Gebruik van Google Ads-conversietracking
Wij gebruiken op onze website het online advertentieprogramma “Google Ads” en in deze context conversietracking (bezoek actie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).
Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Er is dan ook geen mogelijkheid dat cookies gevolgd kunnen worden via de websites van Ads-klanten.
De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie dient voor het opstellen van conversiestatistieken. Hier vinden we het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google
heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

 
Gebruik van de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Inc.
Wij gebruiken op onze website de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “Google”).
De applicatie heeft als doel het analyseren van bezoekersgedrag en bezoekersinteresses. Google maakt gebruik van cookies om de analyse van het websitegebruik uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies registreren bezoeken aan de website en registreren geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google
heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van de LinkedIn Insight-tag
Wij gebruiken op onze website de LinkedIn Insight-tag van LinkedIn Ireland Unlimited Company (t.a.v. Legal Dept.)., Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; "LinkedIn") voor het bijhouden van conversies (bezoekevaluatie) en retargeting (het weergeven van gepersonaliseerde advertenties).
De LinkedIn Insight-tag plaatst een unieke LinkedIn-browsercookie (conversiecookie) in uw browser en maakt het mogelijk dat de volgende gegevens voor deze cookie worden verzameld: metadata zoals IP-adres, tijdstempel en paginagebeurtenissen (bijv. B paginaweergaven). Deze cookies hebben een beperkte geldigheid Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen LinkedIn en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd.
De LinkedIn Insight-tag stelt LinkedIn ook in staat gegevens te verzamelen over bezoeken aan onze website, waaronder URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken (user-agent) en tijdstempels. Deze gegevens worden gecodeerd naar LinkedIn verzonden, de IP-adressen worden ingekort en de directe ID's van de LinkedIn-leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 90 dagen door LinkedIn verwijderd.
LinkedIn deelt geen persoonlijke informatie met ons, maar biedt alleen samengestelde rapporten over websitebezoekers en advertentieprestaties. LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden beheren in hun accountinstellingen.
De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie dient voor het opstellen van conversiestatistieken. Hier vinden we het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). LinkedIn is niet gecertificeerd volgens de TADPF.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over cookies en het privacybeleid van LinkedIn vindt u op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy en https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

 
Gebruik van TikTok Pixel
We gebruiken de TikTok Pixel van TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland; “TikTok Ireland”) en TikTok Information Technologies op onze website VK Limited (6th Floor, One London Wall, Londen, EC2Y 5EB, Verenigd Koninkrijk; “TikTok UK”). Beide bedrijven zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking (hierna “TikTok”).
De gegevensverwerking heeft tot doel de toegang tot de website van onze klanten te identificeren en te analyseren, klanten beter aan te spreken door gerichte advertenties te plaatsen en de effectiviteit van advertenties op TikTok te evalueren. Hiervoor maakt TikTok gebruik van technologieën zoals cookies en pixels waarmee uw browser kan worden herkend. Je kunt onder andereA De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar TikTok: datum en tijd van bezoek, informatie over de browser en het apparaattype dat u gebruikt, schermresolutie, IP-adres. TikTok kan deze informatie toewijzen aan uw persoonlijke TikTok-gebruikersaccount. Uit de op deze manier verzamelde gegevens kunnen gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Het is echter niet mogelijk om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Uw gegevens kunnen naar derde landen worden verzonden, zoals: naar de VS verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). TikTok is niet gecertificeerd volgens de TADPF. Gegevens kunnen zonder adequaatheidsbesluit worden overgedragen naar de VS en derde landen.A gebaseerd op standaardcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=de-DE en https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.


Plug-ins en diversen

Gebruik van de Google Tag Manager
Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking heeft tot doel onze website op maat te maken en te optimaliseren.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Het maakt echter wel het activeren van extra tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

 
Gebruik van Google reCAPTCHA 
We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.De zoekopdracht heeft tot doel onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google verzonden. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en kunnen ook worden verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.
 
Gebruik van Google onzichtbare reCAPTCHA
Wij gebruiken op onze website de onzichtbare reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens, die Invisible reCaptcha gebruikt om gewone gebruikers van bots te onderscheiden. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service naar Google verzonden.

Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en kunnen ook naar de servers van Google LLC in de VS worden verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en is daarom verplicht te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 25 paragraaf. 1 blz. 1TTDSG ik.vM Kunst. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming verwerkt op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
Meer informatie over Google reC
APTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy

Gebruik van Cloudflare
We gebruiken het contentleveringsnetwerk Cloudflare CDN van Cloudflare Inc. op onze website. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS; “Cloudflare”). Dit is een bovenregionaal netwerk van servers in verschillende datacentra waarmee onze webserver verbinding maakt en waarmee bepaalde inhoud op onze website wordt geleverd.
De gegevensverwerking heeft tot doel de laadtijden van onze website te optimaliseren en zo ons aanbod gebruiksvriendelijker te maken.
De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, systeemconfiguratie-informatie, informatie over verkeer van en naar websites van klanten (zogenaamde serverlogbestanden)
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Cloudflare heeft zichzelf gecertificeerd volgens de TADPF en streeft er daarom naar om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang in het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website. U heeft te allen tijde het recht om vanwege redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, hieraan te voldoen in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Voor meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Cloudflare, zie https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.
 

Rechten van de betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens worden in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder het belasting- en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de termijn, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten in overeenstemming met Art. 15 tot 20 AVG over: Recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.
Bovendien, volgens Art. 21 lid. 1 AVG heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van Art. 6 lid. 1 f AVG, evenals verwerking met het oog op directe reclame.


Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
In overeenstemming met Art. 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


U kunt een klacht onder meer indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Landscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Recht om bezwaar te maken
Gebaseerd op de lijst hier verwerking van persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met toekomstig effect om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. beweringen.


Als persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclamedoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van directe reclame stopzetten.

laatst bijgewerkt: 13.072023