Ochrana dat

Prohlášení o ochraně údajů

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou a ani není nutné k uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné následky. To platí pouze v případě, že během následných operací zpracování nejsou poskytnuty žádné další informace.
„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.


Soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. 
Pokaždé, když vstoupíte na naši webovou stránku, jsou nám nebo našemu webovému hostiteli/poskytovateli IT služeb přeneseny údaje o používání prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a převedeny na data protokolu (tzv. jsou uloženy soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například:b název navštívené stránky, datum a čas přístupu, IP adresu, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a na zlepšování naší nabídky. 
 
Vaše data budou...A poslal do Kanady. Komise EU přijala rozhodnutí o přiměřenosti pro přenosy údajů do Kanady.

Kontakt

Odpovědný
Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje osoby odpovědné za zpracování údajů naleznete v našem právním upozornění.

Nevyžádaný kontakt zákazníka prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu poskytnutém vy. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt.
Pokud kontaktujete provádění předsmluvních opatření (např. Poradenství, pokud máte zájem o nákup, přípravu nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V tomto případě máte právo od tohoto kdykoli odstoupit z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnou dobou uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.

Shromažďování a zpracování při používání kontaktního formuláře
Když používáte kontaktní formulář, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.

Pokud kontaktujete implementaci předsmluvních opatření (např. Poradenství, pokud máte zájem o nákup, přípravu nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V tomto případě máte právo od tohoto kdykoli odstoupit z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnou dobou uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Objednávky      

Shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů při zadávání objednávek
Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro splnění a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě jeho neposkytnutí nedojde k uzavření smlouvy. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR a je nezbytný pro plnění smlouvy s vámi. 
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.
 
Vaše data budou...A poslal do Kanady. Komise EU přijala rozhodnutí o přiměřenosti pro přenosy údajů do Kanady.


Recenze       Reklama      

Sběr dat při psaní komentáře
Shromažďování při komentování článku nebo příspěvku Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text komentáře) používáme pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Účelem zpracování je umožnění komentování a zobrazování komentářů. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním předávaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Vaše osobní údaje budou následně vymazány.


Když bude váš komentář publikován, bude zveřejněno pouze jméno, které jste uvedli.

Navíc, když odešlete komentář, bude vaše IP adresa uložena za účelem zamezení zneužití funkce komentáře a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním předávaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Vaše IP adresa bude poté smazána.

Použití vašich osobních údajů pro zasílání poštovní reklamy
Využíváme vaše osobní údaje (jméno, adresa), které poskytujeme v v rámci prodeje zboží nebo služby za účelem zasílání poštovní reklamy, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě jeho neposkytnutí nedojde k uzavření smlouvy.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu o přímou reklamu. Proti tomuto použití údajů o vaší adrese můžete kdykoli vznést námitku tím, že nás upozorníte. Kontaktní údaje pro uplatnění vaší námitky naleznete v právním upozornění.

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme, bez ohledu na zpracování smlouvy, výhradně pro vlastní reklamní účely Odesílání newsletteru, za předpokladu jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás upozorníte. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna z distribučního seznamu. Správa zásob      

Použití externí správy zásob system
Pro zpracování smlouvy v rámci zpracování objednávky používáme systém řízení zásob. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky zaslány na adresu

Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Podlaží 1-2 Haddington Road Dublin 4, D04 XN32, Irsko 
odesláno.


Poskytovatel platebních služeb      

Používání PayPal
Všechny transakce PayPal podléhají Zásadám ochrany osobních údajů PayPal. Najdete je na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Použití osobních údajů při výběru platebních možností Klarna
Abychom vám nabídli platební možnosti Klarna Abychom to mohli učinit, předáme společnosti Klarna osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje a údaje o objednávce. Klarna tak může posoudit, zda můžete využít platební možnosti nabízené prostřednictvím Klarny, a přizpůsobit platební možnosti svým potřebám. Obecné informace o společnosti Klarna naleznete na adrese: https://www.klarna.com/de/. S vašimi osobními údaji bude společnost Klarna zacházet v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.Soubory cookie
Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči resp uložených v počítačovém systému uživatele internetovým prohlížečem. Když uživatel vstoupí na webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném přístupu na web.
Soubory cookie jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením cookies upozorněni a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích (např.A lze také deaktivovat:

Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud nejsou níže v prohlášení o ochraně údajů uvedeny jiné informace, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránek a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookies. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
Použití cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 odst. 1 písm. 2 TTDSG. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu zajistit optimální funkčnost webových stránek a také uživatelsky přívětivý a efektivní design naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
 
Použití Consentmanager
Na našem webu používáme nástroj pro správu souhlasu Consentmanager od Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko; „Consentmanager“).
Nástroj vám umožňuje udělit souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím webu, zejména nastavením cookies, a využít svého práva na odvolání již uděleného souhlasu.
Zpracování údajů slouží k získání a doložení potřebného souhlasu se zpracováním údajů, a tím ke splnění zákonných povinností.
K tomu lze použít soubory cookie. Můžete mj. A Následující informace se shromažďují a přenášejí do Consentmanager: datum a čas přístupu na stránku, informace o prohlížeči a zařízení, které používáte, anonymizovaná IP adresa, údaje o přihlášení a odhlášení. Tyto údaje nebudou předány dalším třetím stranám.
Zpracování údajů probíhá za účelem splnění právní povinnosti založené na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c GDPR.
Více informací o ochraně dat naleznete na Consentmanager na adrese: https://www.consentmanager.net/privacy.php


Použití GDPR Legal Cookie
Na našem webu používáme nástroj pro správu souhlasu GDPR Legal Cookie od společnosti beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; „beeclever“). Nástroj Vám umožňuje udělit souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím webové stránky, zejména s nastavením cookies, a využít svého práva na odvolání již uděleného souhlasu.
Zpracování údajů slouží k získání a doložení potřebného souhlasu se zpracováním údajů, a tím ke splnění zákonných povinností. Soubory cookie lze používat. Můžete mj. A Beecleveru se shromažďují a předávají následující informace: anonymizovaná IP adresa, datum a čas souhlasu, URL, ze které byl souhlas odeslán, anonymní, náhodný, šifrovaný klíč, stav souhlasu. Tyto údaje nebudou předány dalším třetím stranám.
Zpracování údajů probíhá za účelem splnění právní povinnosti založené na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c GDPR.
Další informace o podmínkách použití a ochraně dat společnosti beeclever naleznete na: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions a https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Analýza      Sledování reklamy      

Použití Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, správcem odpovědným za vaše údaje je společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společnost přidružená ke společnosti Google, která je odpovědná za zpracování vašich údajů a dodržování platných zákonů na ochranu údajů.
Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem společnost Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. Můžete mj.A Shromažďují se následující informace: IP adresa, datum a čas přístupu na stránku, cesta kliknutí, informace o používaném prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka, přes kterou jste se dostali na naše webové stránky), údaje o poloze, nákup aktivita. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google.
Google Analytics používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a webové majáky, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Takto vygenerované informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá u.a na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, dostupné na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adsprocessorterms/. K vašim údajům má přístup jak Google, tak vládní úřady USA. Vaše data může Google propojit s dalšími daty, jako je vaše historie vyhledávání, vaše osobní účty, vaše údaje o používání z jiných zařízení a jakákoliv další data, která o vás má Google.
Na tomto webu je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO z našeho převažujícího oprávněného zájmu na potřebě založeném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Můžete zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s vaším používáním webu (vč. vaši IP adresu) společnosti Google a zabráníte zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Chcete-li zabránit shromažďování údajů a - zabránit ukládání pomocí Google Analytics napříč zařízeními, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují shromažďování vašich údajů v budoucnu, když navštívíte tento web. Aby to bylo účinné, musíte se odhlásit na všech systémech a zařízeních, která používáte. Pokud smažete opt-out cookie, budou žádosti znovu odeslány společnosti Google. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Deaktivovat Google Analytics.
Více informací o podmínkách použití a ochraně dat naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/ a pod https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Použití Facebook Pixel
Využíváme remarketingovou funkci „Custom Audiences“ od společnosti Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko „Facebook“ na našem webu ).
Facebook Ireland a my jsme společně odpovědní za shromažďování vašich údajů při integraci služby a přenos těchto údajů na Facebook. Základem je smlouva mezi námi a Facebook Ireland o společném zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny příslušné odpovědnosti. Smlouva je dostupná na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Odpovídáme pak zejména za splnění informačních povinností v souladu s čl. 13, 14 GDPR, pro soulad s bezpečnostními požadavky čl. 32 GDPR s ohledem na správnou technickou implementaci a konfiguraci služby a také na dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, a to v rozsahu, v jakém se porušení ochrany osobních údajů dotkne našich povinností vyplývajících ze smlouvy o společném zpracování. Společnost Facebook Ireland je odpovědná za ochranu práv dotčených osob v souladu s čl. 15 - 20 GDPR, aby bylo možné splnit bezpečnostní požadavky čl. 32 GDPR s ohledem na zabezpečení služby a povinnosti podle čl. 33, 34 GDPR, a to v rozsahu, v jakém porušení ochrany osobních údajů ovlivní povinnosti společnosti Facebook Ireland vyplývající ze smlouvy o společném zpracování.
Účelem aplikace je cílit na návštěvníky webu zájmově orientovanou reklamou na sociální síti Facebook. Za tímto účelem byl na web implementován remarketingový tag Facebooku. Tato značka se používá k navázání přímého spojení se servery Facebooku, když navštívíte webovou stránku. Tím se na server Facebooku odešlou informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Když navštívíte sociální síť Facebook, budou se vám zobrazovat personalizované reklamy na Facebooku založené na zájmech.
Vaše data mohou být přenesena do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá u.a na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, dostupné na: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu cílit na návštěvníky stránek zájmově orientovanou reklamou. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Funkci remarketingu „Vlastní publikum“ můžete deaktivovat 
zde.
Další informace o shromažďování a používání údajů ze strany Facebooku, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/Zásuvné moduly a různé

Použití YouTube
Funkci používáme pro vkládání videí YouTube od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „YouTube“) na naše webové stránky.YouTube je společnost přidružená ke společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webu. Je aktivována možnost „Rozšířený režim ochrany dat“. To znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa se informace o něm přenášejí na YouTube a tam se ukládají. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá u.a založené na standardních smluvních doložkách jako vhodných zárukách ochrany osobních údajů, dostupné na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO z našeho převažujícího oprávněného zájmu na potřebě založeném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Další informace o shromažďování a používání dat ze strany YouTube a Google, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně dat YouTube na https://www.youtube.com/t/privacy.Práva dotčených osob a doba uložení

Trvání o uložení
Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným lhůtám uchovávání, zejména daňovému a obchodnímu právu, a poté smazány po uplynutí záruční doby. lhůta vypršela, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.


Práva subjektu údajů
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva v souladu s čl. 15 až 20 GDPR o: Právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho, podle čl. 21 odst. 1 písm. 1 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 f GDPR, jakož i proti zpracování za účelem přímé reklamy.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu
V souladu s čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.


Stížnost můžete podat mimo jiné u nás odpovědného dozorového úřadu, na který se můžete obrátit pomocí následujících kontaktních údajů:

Státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací Severní Porýní-Vestfálsko
PO Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Právo na námitku
Na základě uvedených zde zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s budoucí účinností z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Poté, co vznesete námitku, bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky přestaneme zpracovávat dotčené údaje pro účely přímé reklamy.

poslední aktualizace: 01.122021