ochrana dat

Prohlášení o ochraně údajů

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou a ani není nutné k uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné následky. To platí pouze v případě, že během následných operací zpracování nejsou poskytnuty žádné další informace.
„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.


Soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.
Pokaždé, když vstoupíte na naši webovou stránku, jsou nám nebo našemu webovému hostiteli/poskytovateli IT služeb přeneseny údaje o používání prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloženy v logovacích datech (tzv. jsou uloženy soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například:b název navštívené stránky, datum a čas přístupu, IP adresu, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a na zlepšování naší nabídky.

 
Vaše data budou...A poslal do Kanady. Komise EU přijala rozhodnutí o přiměřenosti pro přenosy údajů do Kanady.

Kontakt

Odpovědný
Pokud si přejete, kontaktujte nás.Osoba odpovědná za zpracování údajů je: LiWAVE GmbH, Simeonscarré 2, 32423 Minden Německo, 015224377378, welcome@liwave.de

Počáteční kontakt od zákazníka prostřednictvím e-mailu
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mail Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt.
Pokud kontaktujete provádění předsmluvních opatření (např. Poradenství, pokud máte zájem o nákup, přípravu nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V tomto případě máte právo kdykoli, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, na tento čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Shromažďování a zpracování při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme pouze vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy ).v rozsahu, který poskytnete. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.

Pokud kontaktujete implementaci předsmluvních opatření (např. Poradenství, pokud máte zájem o nákup, přípravu nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, toto zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku.V tomto případě máte právo od tohoto kdykoli odstoupit z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.

Pomocí ověření adresy Google Maps API
Na našem webu používáme ověření adresy od poskytovatele Google (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko „Google“).
Zpracování údajů slouží k tomu, abychom v reálném čase zkontrolovali vaše záznamy v našich adresních formulářích, zda neobsahují vstupní a typografické chyby a v případě potřeby. pro doplnění chybějících údajů. Pokud jsou údaje zadány nesprávně, zobrazí se alternativní návrhy na opravu údajů. Za tímto účelem budou vámi zadané adresy předány poskytovateli, tam uloženy a vyhodnoceny.
Mimo jiné mohou být společnosti Google předány a zpracovány následující informace: poštovní adresy (země, město, PSČ, ulice, číslo domu), e-mailová adresa, telefonní číslo.
Vaše údaje mohou být také přenášeny do USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany dat.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na správném datovém základu za účelem plnění našich smluvních povinností. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
Údaje zpracovává poskytovatel samostatně a neslučují se s jinými údaji. Poskytovatelem budou vymazány, jakmile bude zjištěn stav zadávaných údajů, nejpozději však do 30 dnů.
Další informace o podmínkách používání a ochraně dat společnosti Google naleznete na adrese: https://cloud.google.com/maps-platform/terms nebo. na https://www.google.de/policies/privacy/.
 
Zákaznický účet      Objednávky      

Zákaznický účet
Když si otevřete zákaznický účet, shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu tam uvedeno. Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašeho nákupního zážitku a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Váš zákaznický účet bude poté smazán.


Shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů při zadávání objednávek
Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro splnění a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě jeho neposkytnutí nedojde k uzavření smlouvy. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR a je nezbytný pro plnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.
 
Vaše data budou...A poslal do Kanady. Komise EU přijala rozhodnutí o přiměřenosti pro přenosy údajů do Kanady.

Recenze       Reklama      

Sběr dat při psaní komentáře nebo hodnocení
Při komentování/hodnocení článku nebo příspěvku shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, email -Adresa, text komentáře) pouze ve vámi uvedeném rozsahu. Účelem zpracování je povolení komentářů/hodnocení a zobrazení komentářů/hodnocení.

Zasláním komentáře/hodnocení souhlasíte se zpracováním předávaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Vaše osobní údaje budou následně vymazány.

Po zveřejnění vašeho komentáře/hodnocení bude zveřejněno jméno a e-mailová adresa, které jste uvedli  .

Navíc, když odešlete komentář/hodnocení, vaše IP adresa bude uložena za účelem zamezení zneužití funkce komentáře nebo hodnocení a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií . Odesláním komentáře/recenze souhlasíte se zpracováním předávaných údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Vaše IP adresa bude poté smazána.

Použití vašich osobních údajů pro zasílání poštovní reklamy
Využíváme vaše osobní údaje (jméno, adresa), které poskytujeme v v rámci prodeje zboží nebo služby za účelem zasílání poštovní reklamy, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě jeho neposkytnutí nedojde k uzavření smlouvy.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu o přímou reklamu. Proti tomuto použití údajů o vaší adrese můžete kdykoli vznést námitku tím, že nás upozorníte. Kontaktní údaje pro uplatnění vaší námitky naleznete v právním upozornění.

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme, bez ohledu na zpracování smlouvy, výhradně pro naše vlastní reklamní účely Odesílání newsletteru, za předpokladu jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí odpovídajícího odkazu v newsletteru nebo nás upozorníte. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna z distribučního seznamu.


Použití CleverReach
K zasílání newsletteru využíváme služby CleverReach GmbH & Co. KG (Schafjückenweg 2, 26180 Rastede; „CleverReach“) v rámci zpracování objednávky.
Poskytujeme informace, které jste uvedli při registraci k odběru newsletteru (e-mailová adresa, pokud existuje). Jméno a příjmení) na CleverReach. Zpracování údajů slouží k zasílání newsletteru a jeho statistickému vyhodnocení.
Aby bylo možné vyhodnotit newsletterové kampaně, zasílané newslettery obsahují grafiku 1x1 pixel (sledovací pixel) nebo sledovací odkaz. To nám umožňuje určit, zda jste newsletter otevřeli, a pokud ano, zda ano klikli na integrované odkazy. Prostřednictvím sledování konverzí jsme schopni analyzovat, zda například: nákup byl proveden po kliknutí na odkaz v newsletteru nebo jste se zaregistrovali na našem webu. V této souvislosti shromažďujeme vaše osobní údaje, jako jsou: IP adresa, typ prohlížeče a zařízení a také čas. Z těchto dat lze pod pseudonymem vytvořit profily použití. Shromážděné údaje nebudou použity k vaší osobní identifikaci. Shromážděné údaje se používají pouze pro statistické vyhodnocení za účelem zlepšení newsletterových kampaní.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu o cílený, inzertně účinný a uživatelsky přívětivý informační systém.Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
Další informace a prohlášení Cleverreach o ochraně dat naleznete na: https://www.cleverreach.com/de-de/datenschutz/ a https://www.cleverreach.com/de-de/newsletter-tool/newsletter-reporting/.


Použití Klaviyo
Pro zasílání newsletteru využíváme služby Klaviyo Inc. (125 Summer St Floor 7, Boston, MA 02111, USA; „Klaviyo“) v rámci zpracování objednávky.
Poskytujeme informace, které jste uvedli při registraci k odběru newsletteru (e-mailová adresa, pokud existuje). Jméno a příjmení) pro Klaviyo. Zpracování údajů slouží k zasílání newsletteru a jeho statistickému vyhodnocení.
Aby bylo možné vyhodnotit newsletterové kampaně, zasílané newslettery obsahují grafiku 1x1 pixel (sledovací pixel) nebo sledovací odkaz. To nám umožňuje určit, zda jste newsletter otevřeli, a pokud ano, zda ano klikli na integrované odkazy. V této souvislosti shromažďujeme vaše osobní údaje, jako jsou: IP adresa, typ prohlížeče a zařízení a také čas. Z těchto dat lze pod pseudonymem vytvořit profily použití. Shromážděné údaje nebudou použity k vaší osobní identifikaci. Shromážděné údaje se používají pouze pro statistické vyhodnocení za účelem zlepšení newsletterových kampaní.
Vaše data se obvykle přenášejí na servery Klaviyo v USA a tam se ukládají. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Klaviyo se certifikovalo podle TADPF, a proto se zavázalo dodržovat evropské zásady ochrany údajů.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu o cílený, inzertně účinný a uživatelsky přívětivý informační systém. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Více informací o ochraně dat ve společnosti Klaviyo naleznete na https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice a https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.

Správa zásob      

Použití externího systému správy zásob
Používáme systém řízení zásob pro zpracování smluv jako součást zpracování objednávek. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky předány společnosti

Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg 
.

Poskytovatel platebních služeb       Kreditní zpráva      

Použití platebních možností Klarna
Na našich webových stránkách používáme platební službu Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko; „Klarna“). Výběrem a použitím platby přes Klarna budou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti Klarna, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi pomocí zvolené platební metody. Toto zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR.
„Zaplatit později“ (faktura), „Zaplatit nyní“ (platba inkasem), „Financování“ (nákup na splátky)
U jednotlivých platebních metod, jako je „Zaplatit později“ (faktura), „Zaplatit nyní“ (platba inkasem), „Financování“ (nákup na splátky), si Klarna v případě potřeby vyhrazuje právo. získat úvěrové informace na základě matematických a statistických metod s využitím úvěrových agentur.
Za tímto účelem předává Klarna osobní údaje potřebné pro kontrolu kreditu, jako je jméno a příjmení, adresa, pohlaví, e-mailová adresa, IP adresa a údaje související s objednávkou za účelem identity – a prověřuje kreditní agenturu a získané informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení využívá pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (hodnoty skóre), které jsou vypočteny na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod a jejichž výpočet zahrnuje mimo jiné adresní údaje. Vaše obavy budou posuzovány v souladu se zákonnými ustanoveními. Zpracování údajů slouží k ověření vaší bonity za účelem uzavření smlouvy. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na ochraně proti prodlení s platbami, pokud Klarna provádí zálohové platby. Máte právo proti tomu kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f Zpracování vašich osobních údajů na základě GDPR oznámením společnosti Klarna. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi požadovaným způsobem platby. Neuvedení této podmínky znamená, že smlouvu nelze uzavřít pomocí vámi zvolené platební metody.
Další informace, zejména kterým úvěrové agentury Klarna předává vaše osobní údaje, naleznete na adrese https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies.
Obecné informace o Klarna naleznete na: https://www.klarna.com/de/. S vašimi osobními údaji bude společnost Klarna zacházet v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů na adrese https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy .
 
POUŽITÍ OKAMŽITĚ
Pro zpracování plateb na našich webových stránkách využíváme poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo; „SOFORT“). Sofort GmbH je společností skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout různé způsoby platby prostřednictvím zpracování plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT. Pokud jste zvolili možnost platby, údaje potřebné pro zpracování platby budou předány společnosti SOFORT. Toto zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. b GDPR. Další informace o zpracování údajů při využívání poskytovatele platebních služeb SOFORT naleznete na https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ a https://www.klarna.com/sofort/ .
 
Soubory cookie
Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči resp uložených v počítačovém systému uživatele internetovým prohlížečem. Když uživatel vstoupí na webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném přístupu na web.
Soubory cookie jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením cookies upozorněni a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.
Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích (např.A lze také deaktivovat:
Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud nejsou níže v prohlášení o ochraně údajů uvedeny jiné informace, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránek a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookies. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
Použití cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 odst. 1 písm. 2 TTDSG. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek a také uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Použití GDPR Legal Cookie
Na našem webu používáme nástroj pro správu souhlasu GDPR Legal Cookie od společnosti beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a.). Rh.; „beeclever“). Nástroj Vám umožňuje udělit prostřednictvím webové stránky souhlas se zpracováním údajů, zejména s nastavením cookies, a využít svého práva na odvolání již uděleného souhlasu.
Zpracování údajů slouží k získání a doložení potřebného souhlasu se zpracováním údajů, a tím ke splnění zákonných povinností. Soubory cookie lze používat. Můžete mj. A Beecleveru se shromažďují a předávají následující informace: anonymizovaná IP adresa, datum a čas udělení souhlasu, URL, ze které byl souhlas odeslán, anonymní, náhodný, šifrovaný klíč, stav souhlasu. Tyto údaje nebudou předány dalším třetím stranám.
Zpracování údajů probíhá za účelem splnění právní povinnosti založené na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c GDPR.
Více informací o podmínkách použití a ochraně dat ve společnosti beeclever naleznete na: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions a pod https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung .Analýza      Sledování reklamy      

Použití Google Analytics 4
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem společnost Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu.
Můžete mimo jinéA Shromažďují se následující informace: IP adresa, datum a čas přístupu na stránku, cesta kliknutí, informace o používaném prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka, přes kterou jste se dostali na naše webové stránky), údaje o poloze, nákup aktivita. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google.
Google používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a webové majáky, které umožňují analýzu vašeho používání webu.
Tímto generované informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF).
Google se certifikoval podle TADPF, a proto se zavázal dodržovat evropské zásady ochrany údajů. K vašim údajům má přístup jak Google, tak státní úřady USA. Vaše data může Google propojit s dalšími daty, jako je vaše historie vyhledávání, vaše osobní účty, údaje o vašem používání z jiných zařízení a jakákoli další data, která o vás Google má.
Při používání Google Analytics 4 se IP adresa přenášená vaším webem automaticky shromažďuje a zpracovává v anonymizované podobě. IP adresa je dříve společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 str. 1 TTDSG i.protim Umění. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o podmínkách použití a ochraně dat naleznete v https://policies.google.com/technologies/partner-sites  a https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


V této souvislosti také používáme službu Signály Google. Signály Google umožňují sledování napříč zařízeními. Vaše data tedy mohou být analyzována napříč zařízeními, pokud jste v nastavení účtu aktivovali „personalizovanou reklamu“ a vaše zařízení jsou propojena s vaším účtem Google. To umožňuje identifikovat, na kterém zařízení prohlížíte produkty, a vrátit se později, abyste mohli nakupovat na jiném zařízení, jako je váš smartphone.b kompletní s tabletem.
Přehledy mezi zařízeními vytvořené v tomto kontextu obsahují pouze agregovaná data. Dostáváme tedy pouze statistiky vytvořené na základě signálů Google. Chcete-li zabránit signálům Google ve shromažďování a ukládání dat mezi zařízeními, můžete v nastavení účtu Google deaktivovat funkci „personalizované reklamy“. Další informace naleznete v části https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Další informace o zpracování dat a ochraně dat týkajících se signálů Google naleznete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de.
 
Použití statistik Shopify
Na našich webových stránkách používáme statistiky a analytické funkce Shopify International Limited (2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko) ; "Shopify") jako součást zpracování objednávky. Shopify je přidružena k Shopify Inc. (151 O’Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8, Kanada) přidružená společnost
Zpracování údajů slouží k analýze tohoto webu a jeho návštěvníků. Za tímto účelem jsou data ukládána pro marketingové a optimalizační účely a zpřístupněna ve zprávách, analýzách a statistikách. Při tom u.A shromažďuje a zpracovává následující informace o zařízení: informace o webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých cookies nainstalovaných na vašem zařízení. Když procházíte webem, shromažďují se také informace o webech nebo produktech, které navštěvujete, odkazující URL (webová stránka, ze které jste navštívili naše webové stránky) a informace o tom, jak s webem komunikujete. To využívá technologie, jako jsou soubory cookie, webové majáky, značky a pixely (elektronické soubory, které shromažďují informace o tom, jak se na webu pohybujete).
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 str. 1 TTDSG i.protim Umění. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o ochraně dat na Shopify najdete na https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz, informace o smlouvě o zpracování objednávek na https://www.shopify.com/de/legal/dpa a informace o používaných cookies na https://www.shopify.com/de/legal/cookies.


Použití meta pixelu
Na našem webu používáme Meta Pixel od Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; „Meta“).
Meta a my jsme společně odpovědní za shromažďování vašich údajů při integraci služby a přenos těchto údajů do společnosti Meta. Základem je dohoda mezi námi a Metou o společném zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny příslušné odpovědnosti. Smlouva je dostupná na adrese https://de-de.facebook.com/legal/terms/businesstools . Odpovídáme pak zejména za splnění informačních povinností v souladu s čl. 13, 14 GDPR, pro soulad s bezpečnostními požadavky čl. 32 GDPR s ohledem na správnou technickou implementaci a konfiguraci služby a také na dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, a to v rozsahu, v jakém má porušení ochrany osobních údajů vliv na naše povinnosti ze smlouvy o společném zpracování. Meta odpovídá za ochranu práv dotčených osob v souladu s čl. 15 - 20 GDPR, aby bylo možné splnit bezpečnostní požadavky čl. 32 GDPR s ohledem na zabezpečení služby a povinnosti podle čl. 33, 34 GDPR, a to v rozsahu, v jakém se porušení ochrany osobních údajů dotkne povinností společnosti Meta podle smlouvy o společném zpracování.
Účelem aplikace je cílit na návštěvníky webu zájmově orientovanou reklamou na sociálních sítích Facebook a Instagram. Za tímto účelem byla na web implementována značka pro remarketing společnosti Meta. Tato značka se používá k navázání přímého připojení k meta serverům, když navštívíte web. Tím se meta serveru odešlou informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Meta přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku a/nebo Instagramu. Když navštívíte sociální sítě Facebook nebo Instagram, budou se vám zobrazovat personalizované reklamy založené na zájmech.
Aplikace také slouží k vytváření statistik konverzí. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí, a také jaké akce byly provedeny po přesměrování na tento web. Nedostáváme však žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů.
Vaše data mohou být přenesena do USA.Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Meta se certifikovala podle TADPF, a proto se zavázala dodržovat evropské zásady ochrany údajů.
Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Zde můžete deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences“. Další informace o shromažďování a používání dat společností Meta, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně dat společnosti Meta na https://www.facebook.com/about/privacy/.

 
Použití sledování konverzí Google Ads
Na našich webových stránkách používáme online reklamní program „Google Ads“ a v tomto kontextu sledování konverzí (vyhodnocení akce návštěvy). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Google).
Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tedy k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my rozpoznáme, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Neexistuje tedy žádná možnost, že soubory cookie lze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Ads.
Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí. Zde zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí Nedostáváme však žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů.
Vaše údaje mohou být přenášeny na servery Google LLC v USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google
se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany údajů.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 str. 1 TTDSG i.protim Umění. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace a prohlášení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

 
Použití remarketingu nebo funkce „podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc.
Na našich webových stránkách používáme remarketing nebo funkci „podobné cílové skupiny“ společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Aplikace slouží k analýze chování návštěvníků a zájmů návštěvníků. Google používá soubory cookie k provádění analýzy používání webových stránek, která tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookie zaznamenávají návštěvy webu a také anonymizované údaje o používání webu. Nedochází k ukládání osobních údajů návštěvníků webu. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v reklamní síti Google, zobrazí se vám reklamy, které s největší pravděpodobností zohledňují dříve navštívené produktové a informační oblasti.
Vaše údaje mohou být přenášeny na servery Google LLC v USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google
se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany údajů.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 str. 1 TTDSG i.protim Umění. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o Google Remarketing a související prohlášení o ochraně dat naleznete na: https://www.google.com/privacy/ads/

Použití značky LinkedIn Insight
Na našem webu používáme značku LinkedIn Insight od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited (Attn: Legal Dept.)., Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko; "LinkedIn") pro sledování konverzí (hodnocení návštěv) a retargeting (přehrávání personalizovaných reklam).
Značka LinkedIn Insight umístí do vašeho prohlížeče jedinečný soubor cookie prohlížeče LinkedIn (konverzní cookie) a umožňuje shromažďovat pro tento soubor cookie následující údaje: metadata, jako je IP adresa, časové razítko a události stránky (např. b zobrazení stránky). Tyto soubory cookie mají omezenou platnost Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, LinkedIn a my můžeme rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku.
Značka LinkedIn Insight také umožňuje LinkedIn shromažďovat data o návštěvách našich webových stránek, včetně adresy URL, odkazující adresy URL, IP adresy, charakteristik zařízení a prohlížeče (user agent) a časových razítek. Tato data jsou přenesena na LinkedIn, zašifrována, IP adresy jsou zkráceny a přímá ID členů LinkedIn jsou odstraněna do sedmi dnů za účelem pseudonymizace dat. Tato zbývající pseudonymizovaná data pak LinkedIn do 90 dnů smaže.
LinkedIn s námi nesdílí žádné osobní údaje, ale poskytuje pouze souhrnné zprávy o návštěvnosti webu a výkonu reklam. Členové LinkedIn mohou ovládat používání svých osobních údajů pro reklamní účely v nastavení svého účtu.
Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí. Zde zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí
Vaše data mohou být přenesena do USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). LinkedIn není certifikován podle TADPF.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 str. 1 TTDSG i.protim Umění. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o souborech cookie a zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn naleznete na adrese: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

 
Použití TikTok Pixel
Používáme TikTok Pixel od TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irsko; „TikTok Ireland“) a TikTok Information Technologies na našich webových stránkách UK Limited (6. patro, One London Wall, Londýn, EC2Y 5EB, Spojené království; „TikTok UK“). Obě společnosti jsou společnými správci pro zpracování údajů (dále jen „TikTok“).
Zpracování údajů slouží k identifikaci a analýze přístupu k webovým stránkám našich zákazníků, jakož i k lepšímu oslovení zákazníků umístěním cílených reklam a k vyhodnocení účinnosti reklam na TikTok. TikTok k tomu používá technologie, jako jsou soubory cookie a pixely, které umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče. Můžete mj.A Do TikTok se shromažďují a přenášejí následující informace: datum a čas návštěvy, informace o prohlížeči a typu zařízení, které používáte, rozlišení obrazovky, IP adresa. TikTok může tyto informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu TikTok. Z takto shromážděných dat lze pomocí pseudonymů vytvořit profily použití. Není však možné osobně identifikovat uživatele.
Vaše údaje mohou být zaslány do třetích zemí, jako jsou: předán do USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). TikTok není certifikován podle TADPF. Údaje mohou být předány do USA a třetích zemí bez rozhodnutí o přiměřenosti.A na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, dostupných na adrese: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 str. 1 TTDSG i.protim Umění. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o ochraně dat naleznete na https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=de-DE a https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/controller-to-controller.


Pluginy a různé

Použití Správce značek Google
Na našem webu používáme Správce značek Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Tato aplikace spravuje JavaScript tagy a HTML tagy, které se používají zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží k přizpůsobení a optimalizaci našich webových stránek.
Samotný Správce značek Google neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.
Další informace o podmínkách použití a ochraně dat naleznete zde.

 
Použití Google reCAPTCHA 
Na našem webu používáme službu reCAPTCHA od Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).Dotaz slouží k rozlišení mezi vstupem od člověka nebo automatizovaným strojovým zpracováním. Za tímto účelem budou vaše informace předány společnosti Google a tam použity. Kromě toho jsou společnosti Google předávány IP adresa a jakékoli další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA. Tato data zpracovává Google v rámci Evropské unie a mohou být také přenášeny na servery Google LLC v USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany údajů.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 str. 1 TTDSG i.protim Umění. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o Google reCAPTCHA a související prohlášení o ochraně dat naleznete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy.
 
Použití neviditelné reCAPTCHA Google
Na našem webu používáme neviditelnou službu reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
To slouží k rozlišení mezi vstupem od člověka nebo automatizovaným strojovým zpracováním. Google na pozadí shromažďuje a analyzuje údaje o používání, které Invisible reCaptcha používá k rozlišení běžných uživatelů od robotů. Za tímto účelem budou vaše informace předány společnosti Google a tam použity. Kromě toho se společnosti Google předávají IP adresa a jakékoli další údaje požadované společností Google pro službu Invisible reCAPTCHA.

Tato data zpracovává Google v rámci Evropské unie a mohou být také přenášeny na servery Google LLC v USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany údajů.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 str. 1 TTDSG i.protim Umění. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. GDPR Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o Google reC
APTCHA a související prohlášení o ochraně dat naleznete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy

Použití Cloudflare
Na našem webu používáme síť pro doručování obsahu Cloudflare CDN od Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA; „Cloudflare“). Jedná se o nadregionální síť serverů v různých datových centrech, ke kterým se náš webový server připojuje a prostřednictvím kterých je doručován určitý obsah na našem webu.
Zpracování údajů slouží k optimalizaci doby načítání našich webových stránek a tím k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější.
Můžou být shromažďovány mimo jiné následující informace: IP adresa, informace o konfiguraci systému, informace o návštěvnosti na a ze zákaznických webů (tzv. soubory protokolu serveru)
Vaše data mohou být přenesena do USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Cloudflare se certifikovala podle TADPF, a proto se zavázala dodržovat evropské zásady ochrany dat.
Zpracování vašich osobních údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na potřebě a cíleném designu webu. Máte právo kdykoli z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vyhovět tomuto v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
Další informace o ochraně dat při používání Cloudflare naleznete v https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.
 

Práva dotčených osob a doba uložení

Doba uložení
Po úplném zpracování smlouvy budou údaje budou nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté uloženy v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, zejména daňovým a obchodním právem, a poté po uplynutí lhůty vymazány, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Práva subjektu údajů
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva v souladu s čl. 15 až 20 GDPR o: Právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho podle čl. 21 odst. 1 písm. 1 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. 1 f GDPR, jakož i zpracování za účelem přímé reklamy.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu
V souladu s čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.


Stížnost můžete podat mimo jiné u nás odpovědného dozorového úřadu, na který se můžete obrátit pomocí následujících kontaktních údajů:

Státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací Severní Porýní-Vestfálsko
PO Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Právo na námitku
Na základě uvedených zde zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s budoucí účinností z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních předpisů. nároky .


Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky přestaneme zpracovávat dotčené údaje pro účely přímé reklamy.

poslední aktualizace: 13.072023